Editorial

Harmonie 11/2023

30. říjen 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Editorial
Harmonie 11/2023

Jistě nemusím popisovat historii symfonického pochodu V nový život Josefa Suka z roku 1919. Skladatel ho věnoval českému tělocvičnému spolku Sokol, který se k němu zpočátku choval docela macešsky. Všesokolský slet s číslovkou XVII. se uskuteční od 30. června do 5. července 2024. Doufám, že jeho součástí bude kromě nepostradatelných – Bedřicha Smetany a Františka Kmocha – i hudba Josefa Suka. (Mimochodem těžko bych hledal v české hudbě kompozičně lepší pochod. Velkolepým sletovým výstupům sokolů budou snad marně konkurovat etapy Tour de France.)

Harmonie 10/2023

4. říjen 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Editorial
Harmonie 10/2023

Jistě nemusím popisovat historii symfonického pochodu V nový život Josefa Suka z roku 1919. Skladatel ho věnoval českému tělocvičnému spolku Sokol, který se k němu zpočátku choval docela macešsky. Všesokolský slet s číslovkou XVII. se uskuteční od 30. června do 5. července 2024. Doufám, že jeho součástí bude kromě nepostradatelných – Bedřicha Smetany a Františka Kmocha – i hudba Josefa Suka. (Mimochodem těžko bych hledal v české hudbě kompozičně lepší pochod. Velkolepým sletovým výstupům sokolů budou snad marně konkurovat etapy Tour de France.)

Harmonie 9/2023

31. srpen 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Editorial
Harmonie 9/2023

Léto je čas hibernace členů orchestrů a divadel, možná vyjma přivýdělku na českých hradech a zámcích a v cizině, takže stagnace útočí nejen na politické redakce. Měl jsem tedy po delší době trochu více času si všímat nejen produkce nosičů hudby, ale i médií, která z podstaty svého statusu, filozofie nebo z důvodů komerčních nějak reflektují svět klasické hudby. Nemá-li televizní divák možnost sledovat zahraniční kanály typu Arte nebo Mezzo, je odkázán hlavně na ČT art. Na to, jak je veřejnoprávní televize ekonomicky i personálně zvýhodněna, přišla mi nabídka kupodivu kvalitou nevyrovnaná. Dramaturgie je schopná střídat olympské počiny s úrovní, která je těžko pochopitelná. Podstatně chudší TV Noe, jež bojuje o svůj chléb vezdejší, umí občas nabídnout pořady mimořádně zajímavé, bohužel leckteré koncerty mají neobhajitelnou kvalitu. Překvapivě dobře si vede křesťanská rozhlasová „konkurence“ Proglas.

Harmonie 8/2023

31. červenec 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Editorial
Harmonie 8/2023

Nevím, jestli je to vějířem dětí kolem mě a přemýšlením o jejich osudu, nicméně už hodně dlouho vnímám problémy českého školství – losování o přijetí do konkrétní školky a základní školy, boje o střední školu, změny koncepcí, které mi připomínají špatné jarní počasí, difúznost, problémy financování a kvality škol vysokých. Z tohoto pohledu je na tom mnohovrstevnatá hudební edukace vlastně relativně dobře. Základní hudební školství se už politici bojí ohrozit či „transformovat“, jak k tomu měli nakročeno před rokem 2000, protože by ztratili statisíce voličů, máme bohatou síť konzervatoří, několik báječných uměleckých gymnázií, vysoké školy, které sice mají pedagogicky proměnlivou úroveň, ale počtem vyhovují. Chybí však štědrá státní podpora talentovaným hudebníkům… A pak je tu důležitá iniciující nadstavba – například MenArt, žebříček soutěží od nejmenších muzikantů po třicetileté ambiciózní rychlíky, které mohou svou bojovou podstatou vystřelit k nebesům nebo rozemlít v prach. Pro cizelování ryzích talentů jsou mi sympatické různé kurzy, výjezdy do ciziny, stipendia atd. 

Harmonie 7/2023

30. červen 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Editorial
Harmonie 7/2023

„Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris – Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.“<Moje úvaha by mohla mít k citaci z knihy Genesis, některými novináři notně zprofanované, podtitul: Apollónův harém a biblické memento. Občas si člověk ve shonu života na biblická slova vzpomene, například v umění jsem to měl s odchody malíře Rady, pěvkyně a herečky Červené, dirigentů Bělohlávka, Kubelíka, Neumanna a Peška, houslistů Macháčka, Suka a Vlacha, klavíristů Moravce a Páleníčka, cellisty Kohouta, publicistů Freemanové, Matznera, Pilky… Kupodivu mě to napadá jako memento i u hudebníků v plné síle – cellisty Viléma Vlčka, nového laureáta Ceny Jiřího Bělohlávka pro mladé hudebníky do třiceti let, Magdaleny Kožené, jež nepřehlédnutelně oslavila padesátiny, osmdesátníka Johna Eliota Gardinera, jemuž zásluhy už nikdo neodejme a který úspěšně bojuje nejen s věkem, ale i s mnohem mladší a občas kreativnější konkurencí.

Harmonie 6/2023

1. červen 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Editorial
Harmonie 6/2023

„Závratně blízko? Copak může blízkost působit závrať? Může. Když se severní pól přiblíží k jižnímu na pouhý dotek, zeměkoule zmizí a člověk se ocitne v prázdnu, které mu zamotá hlavu a vábí ho k pádu.“ (Milan Kundera) Jedno z klíčových slov, které mě celý život provází, je dotyk alias dotek. Nemusím vás přesvědčovat jak životodárný, dobrý, inspirující, neutrální, nepříjemný, špatný může být dotyk fyzický. Stejně důležité jsou však dotyky duchovní, kulturní, umělecké.Pánbůh mi před 66 lety nadělil jen múzický talent, takže hudební dotyky, od empirie k iracionálnu, byly pro mě vždy důležité a byly jich tisíce. Pro dítě i dospělého jsou důležité samozřejmě fyzické dotyky. Z dětství si vybavuji úžasný pocit, když jsem měl v šesti letech poprvé v ruce housle, a o šest let později violu. Existenciální vzrušení jsem pak zažil v 90. letech, když jsem měl několik minut v ruce stradivárky Anne-Sophie Mutter… Když už jsem u nástrojových dotyků, dodnes jsou ve mně vzpomínky na první dojem z varhan v pražském kostele sv. Jakuba, nástrojů Smetanova kvarteta, Josefa Suka, Henryka Szerynga, a zvláště pak na dotyk houslí Josefa Antona Laskeho, na jehož nástroj jsem hrával na konzervatoři.

Harmonie 5/2023

27. duben 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Editorial
Harmonie 5/2023

Aby byla existence dobré hudby smysluplná, měla by existovat, dle mého idealistického přesvědčení, stejně jako veřejné a státní instituce pro bono publico, nikoliv pro domo sua. Součástí „klasické“ hudby jsou mimo jiné festivaly a orchestry. Zhruba před čtyřiceti lety byl koncertní život jasně rozparcelován. Západní hvězdy vozilo prioritně Pražské jaro, symfonické orchestry hostily hlavně domácí hvězdy s kořením lidí ze zemí východního bloku a „prověřených“ umělců Západu, domácí mohli slyšet „hvězdy“ maximálně v NDR, Maďarsku a Polsku, prominenti a špiclové, někdy i normální občané, dostávali výjezdní doložku na Západ. Po roce 1989 se dominance Pražského jara zprvu zvětšila, ale brzy nabrali dech v Brně, Litomyšli a Ostravě. Zvláště v novém století došlo pod vlivem inspirace z Evropské unie k zákonitému posunu, kdy začaly expandovat tematicky vyhraněné festivaly a síla univerzálních se rozrůznila nebo ochabovala.

Harmonie 4/2023

30. březen 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Editorial
Harmonie 4/2023

Často slýchávám, že český svět klasické hudby má skálopevné základy a že hudební školství je na úrovni daleko přesahující Šumavu, realita je však poněkud jiná. I tento segment kultury zasáhl covid, ekonomická deprese, krize evropské identity… Ač se to líbí či nelíbí, dirigentů evropského přesahu bych napočítal do pěti, instrumentalistů a pěvců super elity je možná tucet, český muzikant je vítězem největších soutěží jen výjimečně, festivaly, orchestry a divadla jsou podfinancované, o dlouhodobé a předvídatelné podpoře nejtalentovanějších hudebníků nevím, absolventi hudebních škol mají nezřídka problémy naplnit smysluplně své poslání…

Harmonie 3/2023

2. březen 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Editorial
Harmonie 3/2023

Jsem členem grantové komise pražského magistrátu pro oblast klasické hudby a je to pro mě ohromně zajímavá zkušenost. Ve skrytu duše jsem došel k názoru, že by bylo nanejvýš žádoucí systém a kritéria hodnocení revidovat. Jsem rád, že v Praze, která je štědrým donátorem kultury, se objevuje vůle s tím něco podstatného dělat. Praha zdá se hodlá zvolit diskutabilní směřování. V loňském roce jsem se tak poprvé setkal s pro mě nejasným pojmem „excelence v oblasti kultury a umění“, jenž chce interpolovat do grantových řízení v oblasti kultury, a přemýšlením, jak celý dotační systém předělat ku prospěchu kvality. „Excelence je oblastí kulturní a umělecké hodnoty a je nezávislá na hodnotě komerční. Důraz je proto kladen na uměleckou kvalitu posuzovanou vůči standardům daného oboru. V tomto ohledu se excelentní projekty mohou trvale zařadit do naší kultury a budou ovlivňovat i další generace.“

Harmonie 2/2023

31. leden 2023 Napsal(a)
Zveřejněno v Editorial
Harmonie 2/2023

Máte problém s výročími a svátky? Já občas ano. Začalo to v dětství se socialistickými Vánocemi. Ještě horší to bylo od dospívání až téměř po Kristova léta, kdy jsem zapomínal na svátky a narozeniny své i svých blízkých a různá socialistická výročí. Dodnes mám pak občas problém s výročími hudebníků. Přitom je zřejmé, že kotvy potřebujeme asi podobně jako církve, ve vší úctě, potřebují své svaté. (Jedním dechem ale musím přiznat, že někdy jsou připomínky výročí muzikantů užitečné, zvlášť když je jejich výsledkem nová kvalita.) Šokovalo mě celosvětové hudebněbyznysové šílenství, které se dělo kolem dvousetletého výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.