Luboš Stehlík

Luboš Stehlík

Narodil se 20. dubna 1957 v Pardubicích. Housle a zpěv studoval na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. V témže městě absolvoval obor Hudební věda na FF UK. Do pracovního procesu vstoupil ještě před vysokou školou ročním pobytem v Pěveckém sboru AUS. Po skončení hudební vědy, kde jeho diplomovou práci vedl Petr Eben, nastoupil coby redakční benjamínek v roce 1984 v nakladatelství Editio Supraphon – oddělení knih o hudbě,  kde redigoval ledacos, od Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby až po Cimrmana v říši hudby. Po roce 1989 působil několik let v Pěveckém sboru Českého rozhlasu. Po jeho  vymazání z českého hudebního života se stal v roce 1994  nejdříve redaktorem a poté šéfredaktorem časopisu Harmonie, který se brzy stal nejlepším tištěným hudebním médiem České republiky. Je partnerem nejlepší manželky ze všech, otcem tří dětí a dědečkem raději nespecifikovaného počtu vnoučat.

Proměny Doležalova kvarteta

21. březen 2018
Proměny Doležalova kvarteta

Devatenáctého března se uskutečnil v Dvořákově síni pražského Rudolfina 2580. koncert Českého spolku pro komorní hudbu, jenž je institucionálně spjat s Českou filharmonií. (Spolek sice má určitou míru autonomie, ale ČF vše platí.☺)  Dobře naplněný a poučený sál napjatě poslouchal recitál Doležalova kvarteta, nositele Ceny Českého spolku pro komorní hudbu z roku 2015. 

Nadšení i rozpaky

1. březen 2018
Nadšení i rozpaky

Večer posledního únorového dne jsem věnoval pátému abonentnímu koncertu řady A České filharmonie. Jednak jsem chtěl po předchozích zážitcích s hudbou Petra Iljiče Čajkovského v podání Semjona Byčkova slyšet Čtvrtou symfonii f moll op. 36, jednak zažít ve Dvořákově Violoncellovém koncertu h moll op. 104 premiérové spojení violoncellisty Gautiera Capuçona a České filharmonie spojené charismatem designovaného šéfdirigenta tohoto orchestru. Jelikož Česká filharmonie se programově hlásí k propojení zdravého konzervativismu v dramaturgii a interpretaci mezinárodní úrovně, program mi nevadil a byl jsem hodně natěšený. A vyprodaná Dvořákova síň určitě také.

Harmonie 3/2018

1. březen 2018
Harmonie 3/2018

Milí čtenáři, naše doba miluje přívlastky, přídomky, mlžení… Jistě jste se už setkali se souslovím „­postfaktická doba“, jež zdá se nahradilo všeobjímající označení „doba postmoderní“. Navrch mají pocity, emoce, partikulární zájmy, tzv. třetí rozměr, novomachiavelismus, virtuální svět digitálních sítí; fakta a kritické myšlení přestávají být pro větší část civilizace důležité, pravda a lež se relativizují a ztrácejí obsah, který nalézáme v odkazu velikánů minulosti, od Aristotela po Masaryka. Ostatně vhodným příkladem jsou jakékoliv volby. Podivnou směsicí kritického myšlení, emocí, postfaktismu, subjektivního a objektivního jsou mnohé soutěže, jež umanutě musejí produkovat „vítěze“. Zvláštní odrůdou jsou soutěže umělecké, potažmo hudební. V lednu se odehrály dvě, které jsou trošku příbuzné, více či méně prodchnuté společenským leskem, lehce bizarní, ale jinak žijí na svých vlastních hvězdách. Americké Grammy Awards, letos s číslem 60, jsou o nahrávkách a byznysu, Classic Prague Awards jsou o širším spektru hudby. O svérázném konceptu rozhodování svědčí výsledky. V Americe je to hlavně o Americe a různých zájmech, přičemž klasická hudba je tradičně malým apendixem, v Praze klasická hudba v duchu loga kraluje, ale systém je natolik „osobitý“, že nad výsledky se mísí úcta s rozčarováním. Jak jinak by mohl být nejlepší operní nahrávkou Grammy Bergův Vojcek v  interpretaci Hanse Grafa? Na druhou stranu musím ocenit, že Grammy získal Manfred Honeck s pátým Šostakovičem. O rozporuplné rovině Grammy Awards svědčí, že v Gramophone Awards 2017 získala vavřín nejlepší operní kreace podstatně zajímavější nahrávka Vojcka s Fabiem Luisim a že Američané ocenili ve sborové kategorii více Bryarsův projekt The Fifth Century nežli Mansurianovo Requiem.

Šňůrkou z listů ovázaný

1. březen 2018
Šňůrkou z listů ovázaný

Koncert PKF - Prague Philharmonia 25. února v Dvořákově síni pražského Rudolfina měl sice název Eroica, ale brzy bylo zřejmé, že hlavní vyznění večera je nokturnové. Stalo se tak díky výjimečně zdařilému provedení hudby Benjamina Brittena. Asi hlavně kvůli tomu pozvalo původně vedení orchestru anglického dirigenta Paula McCreeshe, jenž podobně jako John Eliot Gardiner rozšířil svůj repertoár z baroka až do 20. století.

Netopil zatopil

26. únor 2018
Netopil zatopil

O tom, jak důležitým přínosem pro český hudební život je Tomáš Netopil, jsem se opět přesvědčil na dvou pražských koncertech. Nejprve na přelomu ledna a února s FOKem a 21. února (reprízy 22. a 23. 2.) v Rudolfinu s Českou filharmonií. Bez výhrad akceptoval program, jenž měl původně připravit Jiří Bělohlávek – Dvořákovy Symfonické variace, Šostakovičův Violoncellový koncert č. 1 Es dur a Elgarovy variace Enigma.

Jaro v Pardubicích

9. únor 2018
Jaro v Pardubicích

V mediálním stínu Smetanovy Litomyšle stojí už čtyřicet let, dle mého mínění do jisté míry neprávem, jiný východočeský festival – Pardubické hudební jaro. Patří mezi kvalitní české festivaly, jež přispívají k vysoké úrovni kulturního života a jejichž význam pře­sahuje hranice regionu. Jubilejní festival se odehraje na několika místech Pardu­bicka od 4. března do 6. května. Otázky jsem směřoval k řediteli festivalu Josefu Krečmerovi.

Nekompromisní neděle

5. únor 2018
Nekompromisní neděle

Pro 6. abonentní koncert 24. sezony zvolila PKF Prague Philharmonia motto „Imprese a exprese“, jež měl naplnit tento program: Claudie Debussy – Petite suite, Luciano Berio – Folk Songs, Ondřej Štochl – Jin,nostalgie a naděje, Ludwig van Beethoven – První symfonie C dur.

Rozjásaný FOK a třtinový Veverka

2. únor 2018
Rozjásaný FOK a třtinový Veverka

Poslední lednový večer jsem věnoval abonentnímu koncertu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK ve Smetanově síni Obecního domu. Musím nejdříve uvést větu, kterou by měl tento článek končit: Byl to nejzajímavější koncert ledna 2018, který jsem slyšel.

Harmonie 2/2018

30. leden 2018
Harmonie 2/2018

Vážení čtenáři, dvacet pět let HARMONIE se sice může zdát v rámci tržního systému „kdo má tvrdší lokte, vyhrává aneb hlavní jsou peníze“ jako vítězství, ale viděno prizmatem například magazínu Gramophone, jenž byl založen v roce 1923, nebo Hudebních rozhledů (1948) je to jubileum skromné. Výročí mohou být berličkou nebo katalyzátorem, případně obojím, což jsou například čtyřkové „roky české hudby“. Jaký bude pro nás rok 2018 zjistíme nejdříve 1. ledna 2019. Pro naši republiku bude asi hlavně rokem československé státnosti. Politici se stanou ještě většími vlastenci, někteří nacionalisty, než se zdají být nyní, zažijeme jejich všemožné vzpomínání na stoleté výročí, i když o filozofii a integritě TGM vědí někteří pramálo, bude hodně oslav, více než kdy jindy uslyšíme státní hymnu včetně olympijské verze (nenašel jsem jediný důvod, proč nahrazovat nahrávku Jiřího Bělohlávka), přičemž občas jistě zazní i aktivizační druhá sloka legendární písně Kde domov můj, a možná se dočkáme nejen kritické reflexe roku 1918 a let dalších, ale i nových pohledů na méně radostná léta 1938, 1948 a 1968. Když se ohlédnu za stoletou historií našeho státu a zvažuji současnost, zdá se být český lev poněkud znaven, s jemnými příznaky demence. Nevylučuji však, že se někdy dočkáme genové terapie či naočkování nějakým životabudičem, takže z ochablého symbolu státu a osmičky se stane nadějné nekonečno. Co se týká hudby, oslavná smršť jistě nastane s počátkem další sezony, v níž ale bude chybět kdysi plánovaný zlatý hřeb – nové varhany v pražské katedrále sv. Víta –, jenž byl posunut do roku 2019. V stávající sezoně jím možná bude premiéra multiautorské kantáty Český poutník vzdávající hold stoletému jubileu v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. (Koncept mi připomíná více než dvacet let starý projekt Helmutha Rillinga a 14 komponistů Requiem Der Versöhnung/Requiem Of Reconciliation.) Zatím největší očekávání vztahuji k uvedení monumentální Missy salisburgensis Heinricha Ignaze Franze Bibera Collegiem 1704 v pondělí 22. října v Praze a k projektu Janáček Ostrava 2018.

Pocta Bernsteinovi a מְדִינַת יִשְׂ

S předstihem nabídl Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK poctu srpnovému stoletému výročí narození  Leonarda Bernsteina.  Asi kvůli autenticitě si pozval dirigenta Elli Jaffeho, někdejšího žáka Bernsteina, z jehož černé jarmulky na hlavě jsem měl pocit, že vzdal i poctu výročí proměny Jišuvu ve Stát Izrael (14. května 1948).  U nás to není neznámé jméno a často už prokázal svoje kvality. Program byl vskutku „starozákonní“, jak napsal v programu dramaturg FOK Martin Rudovský. Nejdříve Bernsteinovy Chichersterské žalmy a poté Mendelssohnova Druhá symfonie B dur „Lobgesang“.

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.