Ivan Štraus

Ivan Štraus

Profesor Akademie múzických umění v Praze. Po studiu na pražské konzervatoři a HAMU studoval jako aspirant na konzervatoři v Moskvě v roce 1966 - 1968 u Galiny Barinové. V roce 1968 byl v konkurzu vybrán jako učitel HAMU, roku 1975 z politických důvodů propuštěn a působil na Konzervatoři Pardubice. Od roku 1990 je profesorem AMU. V letech 1968-1979 byl členem Českého tria, od roku 1979 primáriem Sukova kvarteta, jako sólista vystupoval s různými orchestry doma i v zahraničí a je držitelem řady ocenění (vítěz soutěže Pražského jara 1964, cena Academy Charles Cross 1966 aj.).

Krása jara a houslí

15. březen 2015
Krása jara a houslí

Koncerty České filharmonie 11. – 13. března 2015 by bylo možné chápat jako předzvěst nástupu jara. Dvě „přírodní“ skladby – koncertní předehra V přírodě A. Dvořáka a Pastorální symfonie L.v.Beethovena - byly oslavou Přírody kdysi podstatně méně znečištěné než dnes. Bylo až fyzickou rozkoší koupat se ve zvuku Dvořákovy skladby, chutnající jako dobře upečený chléb. Akustický zážitek připravila svým abonentům omlazená Česká filharmonie. Už sám pohled na výtvarně svěží orchestr hrající pod Davidem Zinnmanem na plný plyn, byl potěšením i pro oko. Záměr Dvořákovy koncertní předehry byl realizován šťavnatým zvukem s  vycizelovanou dvořákovskou

Koncert laureátek soutěže Bohuslava Martinů

Podvečer Komorního spolku 24.2.2015 v Sukově síni Rudolfina nabídl četným abonentům dvě vítězky soutěže Bohuslava Martinů v oboru housle z roku 2013. Obě startovaly s houslovým vzděláváním dřív, než je ve zdejších krajích obvyklé.

Komorní orchestr Pavla Haase

19. únor 2015
Komorní orchestr Pavla Haase

Dne 20. prosince 2014 zazněl v Novoměstské radnici vánoční koncert Komorního orchestru Pavla Haase pod spolehlivou taktovkou Roberta Kružíka.  Kromě obligátní Rybovy mše vánoční a Pastorely „Rozmilý slavíčku“ – obé na vysoké interpretační úrovni – na sebe strhly hlavní pozornost  Preludium a fuga Benjamina Brittena pro 18 smyčců a Obrazy Hieronyma Bosche pro housle, flétnu, hoboj, zvony a smyčce soudobého skladatele  Michala Müllera.  Komorní orchestr Pavla Haase je stabilizované a sehrané těleso. které obstojí...

Až do konce s elegancí

22. prosinec 2014
Až do konce s elegancí

14.12.2014 se uskutečnil v Pálffyho paláci vzpomínkový večer u příležitosti nedožitých 65. let profesorky Pražské konzervatoře, houslistky Dagmar Zárubové. Sešli se její přátelé, spolupracovníci a bývalí studenti. Na programu byla díla G.F. Telemanna, A. Dvořáka, L. Janáčka a E. Blocha, provedená studenty a pedagogy, přáteli Darinky Zárubové - jak ji všichni nazývali. Večer nebyl tryznou, ale oslavou naplněného života, který sice pro nás skončil dřív než bychom si přáli, přesto stihl naplnit svůj účel. Kolik lidí může říci, že se živí tím, co je baví a těší se

(Nejen) 20. století O. F. Korteho

16. prosinec 2014
(Nejen) 20. století O. F. Korteho

Kolikrát ušel o vlásek smrti! Kolika lidem pomohl! Jak svérázné dílo po sobě zanechal! S jakou vytrvalostí pronásledoval Bílé Velryby svých předsevzetí! Jeho otec byl soudcem v Komárně. V rámci akce „ Češi peši do Prahy“ po Mnichově 38 byl i s rodinou „vysídlen“ ze Slovenska. Už samotné dětství v rodné Šale jej postavilo na jinou kolej, než byl normální, nevzrušivý život. Ač sociálně hypercitlivý, s hodně levicovými názory svého...

Přemysl Otakar Špidlen - 18. 6. 1920 - 6. 1. 2010

Na svátek Tří králů odešel do Síní slávy jedna z houslařských legend, Přemysl Otakar Špidlen.

Eva Bublová - Houslové knížky pro radost aneb Začínáme ve třetí poloze

Počet houslových škol českého i zahraničního původu jde do stovek. Díky zvyšování znalostí o fungování onoho podivuhodného aparátu, jímž je naše fyzická a psychická soustava, se takové návody v poslední době dostávají na úroveň schopnou využít...

Fantazie a mystika houslí

1. leden 2013

Sloučit sólistickou a pedagogickou činnost vyžaduje přesné plánování času. Profesor Jindřich Pazdera, jehož koncert s názvem „Fantazie a mystika houslí“ odezněl 9. října 2012 v kostele sv. Vavřince...

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.