Ulrike Hascher-Burger

Ulrike Hascher-Burger

Paměť a tradice v evropské hudební kultuře pozdního středověku a raného novověku 6

Když byl Amsterdam po několikaletém obléhání v roce 1578 dobyt gézy, stranou, která podporovala Viléma I. Oranžského a jeho boj za nezávislost od nadvlády Habsburků, správa města připadla do rukou kalvínům. To zasadilo bohaté středověké náboženské kultuře města smrtelnou ránu. Stejně jako v celé zemi byly amsterdamské kostely zabrány kalvinisty, kláštery se uzavřely a kněží a mniši buď odešli do ilegality, nebo byli nuceni město opustit. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.